Lääkkeiden toimitus ja neuvonta

Reseptilääkkeiden toimittaminen

Apteekissamme on nykyaikainen reseptien suoratoimitus. Saatte lääkkeenne sujuvasti yhdellä istumalla. Samalla kerromme, kuinka käytätte ja säilytätte lääkkeenne oikein. Tarkistamme myös käyttämienne lääkkeiden yhteensopivuuden. 

Reseptien uusinta

Teemme pyynnöstänne reseptienne uusimispyynnön hoitoyksiköllenne.

Reseptin uusimispyynnön yhteydessä keskustelemme lääkkeenne käytöstä ja tarkistamme käyttämienne lääkkeiden yhteensopivuuden. Reseptien uusiminen kestää noin viikon.

Lääkejätteet

Otamme vastaan vanhentuneita ja käyttämättä jääneitä lääkkeitä, elohopeakuumemittareita, ruiskuja ja neuloja. Toimitamme nämä ongelmajätteet asianmukaisesti hävitettäväksi.

Tabletit ja kapselit palautetaan irallisina tai läpipainoliuskoissaan pakattuna läpinäkyvään muovipussiin. Voiteet ja nestemäiset lääkevalmisteet palautetaan omissa pakkauksissaan.

Jodia sisältävät valmisteet kuten Jodix-tabletit ja Betadine-liuokset palautetaan erikseen alkuperäispakkauksissaan.

Elohopeaa sisältävät kuumemittarit tulee pakata tiiviiseen lasi- tai muoviastiaan. Käytetyt neulat ja ruiskut voi tuoda hävitettäväksi lasisessa tai vastaavassa läpäisemättömässä pakkauksessa.

Lääkkeiden annosjakelu

Lääkkeiden annosjakelu helpottaa lääkkeenottoa ja vähentää annosteluvirheitä

Annosjakelu on apteekkien tarjoama palvelu helpottamaan lääkkeiden annostelua. Palvelu soveltuu erityisen hyvin henkilöille, joilla on pitkäaikainen, jatkuva lääkitys ja käytössä on useita lääkkeitä. Annosjakelussa kone pakkaa tabletit ja kapselit muoviseen annospussinauhaan, jotka toimitetaan asiakkaalle kahden viikon välein.

Ennen annosjakeluun siirtymistä asiakkaan kokonaislääkitys kartoitetaan yhdessä hoitavan lääkärin kanssa, jotta mahdolliset päällekkäislääkitykset ja yhteisvaikutukset voidaan karsia.

Kysy lisää apteekistamme!

Asiakastietojen tallennus

Voimme luvallanne tallettaa tietojanne esim. henkilötunnuksen ja sotaveteraanimerkinnän asiakasrekisteriimme.

Lääkkeiden toimitus ja neuvonta helpottuu, kun voimme tarkistaa aikaisemmin käytössä olleiden ja uusien lääkkeidenne yhteensopivuuden. Asiakasrekisterin avulla voimme seurata myös vuosittaisten lääkekulujenne kertymää.

Tiliasiakkuus ja lisäkorvaus

Tiliasiakkuus

Hauhon Apteekin asiakkaana teillä on mahdollisuus tiliasiakkuuteen. Kertyneet ostot laskutamme kuukausittain. Lasku on mahdollista hoitaa myös suoramaksuna pankistanne.

Kelan lisäkorvaus

Mikäli Kela-korvattavien lääkkeidenne omavastuukertymä ylittää vuosittain vahvistettavan kattosumman (579,78€ vuonna 2021), saatte lisäkorvauksen suoraan apteekista.